Representation

Vacker begravning i Göteborg

Representation vid en begravningsceremoni

Idag var jag representant vid en begravning i Göteborg. Denna begravning präglades av de anhörigas minnen. De delade med sig av sina minnen och de läste en dikt. Min roll som representant är att ställa i ordning blommorna när de kommer. Möta upp de anhöriga och ta hand om dem, så de vet var de ska sitta eller om de har andra frågor kring ceremonin.

Under själva ceremonin så är det representanten som sköter uppspelningen av musik. Den personen leder också fram de anhöriga när det är dags för att ta avsked av personen som har gått bort.