Namngivningsceremoni

Vill du/ni hålla en namngivningsceremoni för ert barn?

Det här hjälper jag till med vid en namngivning:

 • Struktur och planering av dagen
 • Ett tal till och om barnet
 • Exempel på fadderbrev
 • Förmedlar kontakt med sångerska

Namngivningsceremoni i Alingsås

En namngivning är ett sätt att hylla ett nytt liv och att välkomna en ny, liten person till världen. Denna ceremoni kan ske när barnet bara är några månader gammalt, men kan även ske när det hunnit fylla ett år eller två.

Ceremonin kan hållas i det egna hemmet, trädgården eller i någon samlingslokal.

Exempel på struktur vid en namngivningsceremoni:

 • Välkomstord och kanske en dikt eller sång
 • Tal till barnet och ofta om föräldrarna där namnet tillkännages eller man berättar varför just dessa namn har valts
 • Någon sång och/eller diktläsning
 • En del väljer att doppa barnets fötter i Champagne efter att man hälsat det välkommet
 • Kanske en gåva till barnet
 • Finns det syskon kan det vara bra att engagera dem på något sätt
 • Avslutningsord

Kostnad och tillgänglighet

Jag utgår från Alingsås, men har ofta namngivningar i större delen av Västra Götaland och Norra Halland. Göteborg, Borås, Trollhättan, Kungsbacka och Varberg med omnejd.

Mitt grundpris är 1600kr inom en 60km radie från Alingsås.
I priset ingår

 • Intervju för underlag till talet
 • Planering och upplägg av struktur för namngivningsdagen
 • Jag är med fysiskt på plats under namngivningsceremonin

Vi resor som överstiger 60km tillkommer en resersättning på 60kr/milen. Om övernattning krävs tillkommer en kostnad för den.

Samarbeten vid en namngivning

Om ni önskar att någon sjunger vid er namnngivningsceremoni så har jag kontakter och samarbeten.