Borgerliga julbegravningar

Fin ceremoni i Örlogskapellet som bjöd på tårar av både sorg och glädje.

Östra kapellet i julveckan. Långväga gäster som kom för att hedra den avlidna och för de som ej kunde komma så streamades begravningen till de släktingar som fanns kvar i hennes hemland.

Borgerliga julbegravningar

Gemensamt för båda dessa kvinnor var att de älskade jul. De tyckte om att pyssla kring juletid och göra fint för familjen.